Zeeheldenbuurt in Ede

De Vereniging Zeeheldenbuurt heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Het buurtcomité is binnen de vereniging het coördinerende orgaan voor de activiteiten in de buurt. In 2023 is de vereniging door de gemeente Ede erkent als algemene belangenvereniging voor de Zeeheldenbuurt. De vereniging organiseert in nauwe samenwerking met het Eigen Gebouw diverse activiteiten waaronder een wekelijkse koffieochtend, een wekelijkse kindermiddag, een twee-wekelijkse creatieve inloopavond. De agenda en berichten zijn te vinden op www.zeeheldenbuurtede.nl

De Zeeheldenbuurt in Ede is een van de zes buurten in de wijk Ede-West.

In de Zeeheldenbuurt wonen ongeveer 1150 huishoudens. Een belangrijk uitgangspunt bij de activiteiten is dat bewoners die elkaar goed kennen, elkaar ondersteunen in goede en slechte tijden en betrokkenheid tonen met wat in hun directe leefomgeving geb

Comments are closed.